Aktivnosti

Element 1:  Jačanje kapaciteta nastavnog i nenastavnog osoblja za razvoj i izvedbu studijskih programa na engleskom jeziku

- usavršavanje didaktičko pedagoških sposobnosti

- usavršavanje znanja engleskog jezika

- studijska putovanja

Element 2:  Razvoj, uspostava i izvedba diplomskog studija Morskog ribarstva na engleskom jeziku na Sveučilištu u Splitu

- izrada kurikuluma diplomskog studija morskog ribarstva na engleskom jeziku

- upis 10 studenata prve generacije i 10 studenata druge generacije na studiju Morskog ribarstva

- putovanja na međunarodni sajam visokog obrazovanja

Element 3: Razvoj, uspostava i izvedba integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojnog pomorstva na engleskom jeziku na Sveučilistu u Splitu 

- izrada kurikuluma integriranog studija Vojnog pomorstva na engleskom jeziku

- upis 15 studenata prve generacije i 20 druge generacije studenata programa Vojnog pomorstva

- putovanja na međunarodni sajam visokog obrazovanja

Element V: Promidžba i vidljivost

Element PM:  Upravljanje projektom i administracija

 

interiv logo2

Interiv brošura str1