Internacionalizacija studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveučilištu u Splitu (UP.03.1.1.02.0046)

Prijavitelj/Korisnik projekta: Sveučilište u Splitu

Partneri: Pomorski fakultet u Splitu, Filozofski fakultet u Splitu i Sveučilišna knjižnica u Splitu

Kratki opis projekta: Projekt planira razvoj i izvedbu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojnog pomorstva te diplomskog studija Morskog ribarstva na engleskom jeziku. Projekt će omogućiti osoblju usavršavanje didaktičko pedagoških kompetencija, IKT i jezičnih vještina te opremanje nastavnom literaturom i tehničkom opremom. Kroz planirane studijske posjete na renomirana europska visoka učilišta, nastavno osoblje će upoznati praksu i resurse uspješnih institucija u tom području. U dijelu razvoja i izvedbe studijskih programa za koja su potrebna specijalistička znanja predviđen je angažman vanjskih stručnjaka.

Ciljevi i očekivani rezultati: Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju povećanjem broja studijskih programa na stranim jezicima i jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta. Projekt će razviti, uspostaviti i započeti izvedbu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Vojnog pomorstva te diplomskog studija Morskog ribarstva na engleskom jeziku što će doprinijeti internacionalizaciji visokog obrazovanja i boljoj integriranosti Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Ukupna vrijednost projekta: 1.750.274,03 kune.

Razdoblje provedbe: 12. listopada 2018. - 11. listopada 2021.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Strukturni fondovi

ESF operativni program

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu.

interiv logo2

Interiv brošura str1