Novosti

Održan sastanak Projektnog tima

Sastanak Projektnog tima održan je 14. siječnja 2020. godine u sobi za sastanke Ureda za projekte i transfer tehnologije.

Napravljen je pregled akivnosti koje su dovršene u 2019. godini i predstojećih aktivnosti u 2020. godini.

interiv logo2

Interiv brošura str1