Novosti

Održan sastanak projektnog tima

Sastanak projektnog tima održan je 31. ožujka 2021. godine u zgradi sveučilišne knjižnice u Splitu.

S projektnim timom se upoznala nova voditeljica Elementa 2. Morskog ribarstva doc.dr.sc. Zvjezdana Popović Perković.Na sastanku je naglasak stavljen na planiranje budućih aktivnosti te potrebnih modifikacija provedbe projekta u zahtjevnoj situaciji uzrokovanoj višom silom, pandemijom Covid-a 19. Voditelj projekta je voditeljima projektnih elementa iznio analizu financijskog stanja projekta te potencijalni plan aktivnosti do kraja provedbe projekta.

interiv logo2

Interiv brošura str1