Novosti

Održana završna konferencija projekta InteRiV – „Internacionalizacija studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveučilištu u Splitu“

Dva nova studijska programa na engleskom jeziku Sveučilišta u Splitu, diplomski studij Morskog ribarstva i integrirani studij Vojnog pomorstva, koji će doprinijeti poboljšanju kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju te integriranosti Republike Hrvatske u visokoškolski obrazovni prostor Europske unije, uz jačanje kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta, predstavljeni su na završnoj konferenciji projekta „InteRiV“.  
Naime, završna konferencija projekta „InteRiV“ pod punim nazivom „Internacionalizacija studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveučilištu u Splitu, održana je u ponedjeljak, 11. listopada, u Zgradi tri fakulteta, na kojoj je prezentirano sve postignuto u protekle dvije godine.

Ukupne vrijednost projekta je 1.750.274,03 kune, a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Prijavitelj/korisnik projekta je Sveučilište u Splitu, uz partnere Pomorski fakultet u Splitu, Filozofski fakultet u Splitu i Sveučilišnu knjižnicu u Splitu.

U ime Sveučilišta svoje zadovoljstvo ostvarenim ciljevima iskazala prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, prorektorica za znanost i inovacije.
- Unatoč izazovima koje je pred nas stavila pandemija, projekt „InteRiV“ je uspješno završen. Interes za ovim studijima će zasigurno rasti jer je riječ o suvremenim i perspektivnim zanimanjima, a uz to, važnost ovog projekta je u stvaranju preduvjeta za umrežavanje s drugim institucijama, posebice u kontekstu alijanse Europsko Sveučilište mora SEA-EU. Institucije i pojedinci, uključeni u ovaj projekt, stekli su znanja i vještine koje će im zasigurno koristiti u budućnosti za razvoj visokoškolskog obrazovanja u kontekstu europskog obrazovnog prostora – istaknula je prorektorica Vranješ Markić, zahvalivši se svim dionicima uključenima u projekt, posebice Ministarstvu obrane i Hrvatskom vojnom učilištu, koji su svoj obol dali u izradi kurikuluma za integrirani studij Vojnog pomorstva na engleskom jeziku.

Predstavljanje ostvarenih rezultata održale su voditeljice projektnih aktivnosti prof.dr.sc. Morana Koludrović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, prof.dr.sc. Merica Slišković, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu i doc.dr.sc. Zvjezdana Popović Perković, Sveučilišni odjel za studije mora.
Naglasile su kako će projekt InteRiv zasigurno doprinijeti prepoznatljivosti Sveučilišta u Splitu u internacionalnom prostoru jer ova dva nova studija su jedinstvena, ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i šire. Također, ostvarena je iznimna unutarsveučilišna suradnja, koja je dovela do pružanja međusobne podrške kolega s različitih sveučilišnih sastavnica te je zasigurno ogledni primjer razvoja suradnje u razvoju novih studijskih programa.

Oba studijska programa su kreirana tako da je nastava usmjerena na studente, zasnovana na suradničkom i aktivnom učenju, a posebna pažnja posvećena je iskustvenom učenju, odnosno povezivanju teorije i praktičnog rada.

Diplomski studij Morskog ribarstva (Marine fishery) mogu upisati studenti koji su već završili trogodišnji preddiplomski studij (180 ECTS) iz srodnih područja studija, a zanimljiv je onima koji žele  naučiti kako kontrolirano i održivo iskorištavati morske resurse, usvojiti statističke modele koji se primjenjuju u morskom ribarstvu, predvidjeti utjecaj ribolova na stanje populacija i sastav zajednica...
Važnu komponentu diplomskog studija Morskog ribarstva predstavlja i stručna praksa/terenska nastava tijekom koje studenti unaprjeđuju znanja i stječu kompetencije koje su u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Odjel svojim studentima daje mogućnost obavljanja prakse u nastavnim bazama ali i drugim ustanovama dok terensku nastavu odrađuju na ribarskom brodu, kroz posjet mrjestilištima i uzgajalištima riba te pogonima za preradu riba uz dodatnu praksu na istim ustanovama.

Također, studenti diplomskog studija Marine Fishery osposobljavaju se za stručne poslove ulova, uzgoja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama te njihovog očuvanja od kvarenja, zatim za projektiranje i izradu ribolovnih alata te za tehnološko projektiranje uzgajališta morskih riba i drugih morskih organizama i pogona za preradu i očuvanje proizvoda mora. Studij Morskog ribarstva je multidisciplinaran na kojem se na temelju znanja iz biotehničkih i prirodnih znanosti nadograđuju znanja iz specifičnih područja vezanih za problematiku morskog ribarstva, marikulture, gospodarenja živih bogatstava mora i korištenja proizvoda morskog ribarstva sa velikim brojem specijalističkih izbornih predmeta.  Kadrovi koji se školuju na sveučilišnom studiju u program diplomskog studija morskog ribarstva rijetki su, ne samo u Hrvatskoj, već i u europskim razmjerima te će zasigurno imati sve zapaženiju ulogu.

Integrirani preddiplomski i diplomski studijski program Vojno pomorstvo traje pet godina odnosno 10 semestara, ima dva smjera („Vojna nautika“ i „Vojno brodostrojarstvo“), a njegovim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra, inženjer/inženjerka vojnog pomorstva smjera vojna nautika ili vojno brodostrojarstvo. 
Studenti stječu teorijska znanja i praktične pomorske vještine važne za pomorsku profesiju i usklađene s međunarodnim i nacionalnim standardima. Završetkom studija Vojnog pomorstva opće kompetencije studenata istovjetne su onima koje se stječu na drugim pomorskim fakultetima. 
Nastava se provodi u specijaliziranim učionicama i kabinetima kampusa Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman, u Pomorskoj bazi „Lora” u Splitu - Vojarna „Admiral flote Sveto Letica-Barba” te na Pomorskom fakultetu i Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Vojno stručna praksa organizirana je u kampusu i specijaliziranim kampovima na vojnim poligonima, a stručna plovidbena praksa na brodovima Hrvatske ratne mornarice.
Program je osmišljen kako bi studentima omogućio teoretska i praktična znanja te poznavanje i razumijevanje stručnih i znanstvenih načela i postupaka važnih za pomorsku struku i pomorske vještine nužne u procesu upravljanja brodom. 
Program također omogućava studentima stjecanje znanja, vještina i kompetencija u skladu s međunarodnim vojnim normama, posebno NATO/EU standardima što nudi priliku za budući profesionalan razvoj u vojnom i civilnom pomorskom sektoru.

Na projektu „InteRiV“ unutar aktivnosti usavršavanja nastavničkih kompetencija održane su radionice o nastavnom procesu, ulozi visokoškolskih nastavnika i studenata u suvremenom visokoškolskom obrazovanju, izrađen je priručnik o nastavnim procesima i kompetencijama nastavnika u visokom školstvu, održan je specijalizirani tečaj engleskog jezika te edukacija u sustavu online učenja. Nabavljeni su materijali za učenje engleskog jezika na studijskom programu Vojnog pomorstva te su organizirana dva studijska putovanja od kojih je nastavno osoblje Pomorskog fakulteta posjetilo Vojnu akademiju (PNA) u Gdynia, Poljska dok je nastavno osoblje Odjela za studije mora posjetilo Sveučilišta u Brestu i Cadizu.
Unutar aktivnosti razvoja studija, razvijeni su kurikulumi studija Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva te je dobivena potrebna akreditacija za realizaciju studijskih programa. Nabavljena je nastavna literatura koja je dostupna u Sveučilišnoj knjižnici te knjižnici Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ kao i dodatna oprema za izvođenje nastave u vidu laboratorijskog materijala, stereo mikroskopa i interaktivne ploče. Signalizacija na engleskom jeziku je postavljena u sveučilišnoj knjižnici radi lakšeg orijentiranja inozemnih studenata. Razvijeni su nastavni materijali studija i knjižničkih radionica te su održane radionice jačanja jezičnih kompetencija za studente hrvatskih studija Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na engleskom jeziku. Promocija projekta je provedena sudjelovanjem na međunarodnom sajmu visokog obrazovanja u Helsinkiju te je razvijen promotivni video materijal, izrađena je web stranica, kao i prigodne brošure za oba studijska programa.

Prisutnima su se obratili i predstavnici partnerskih sastavnica izv. prof. dr. sc. Ina Reić-Ercegovac, prodekanica za nastavu i studentska pitanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, prof.dr.sc. Merica Slišković, prodekanica za znanost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, viša knjižničarka Ana Utrobičić, ravnateljica Sveučilišne knjižnice i doc.dr.sc. Maja Krželj, pročelnica Sveučilišnog odjela za studije mora.

 

interiv logo2

Interiv brošura str1